Nya forskningsmedel till institutionen (VR)

2019-11-08

Stort grattis till de forskare vid institutionen som erhållit anslag från Vetenskapsrådet 2019

Anslag gick till

  • Mats Morell och Marja Eriksson för "Institutionell förändring och agrar-ekonomisk tillväxt: Östra Mellansverige Sverige 1810-1880"
  • Ingemar Pettersson för "Ekonomisk sinneshistoria: Ekonomiseringen av lukt, smak, ljud, färg och känsel under det industriella genombrottet i Sverige"
  • Fredrik Sandgren och Maths Isacson som båda medverkar i externa projekt