STS sem: Hanna Bäckström ”Förmedling av mönsterfrågor för stickning och virkning”

  • Date: –15:00
  • Location: Ekonomikum K412
  • Lecturer: Hanna Bäckström (Dept. of Art History, UU)
  • Organiser: Department of Economic History / STS
  • Contact person: Daniel Normark
  • Seminarium