Tentamen

Salsskrivning / tentamen

Skrivningsschema över alla tentamen med tid och plats.

Tentamensanmälan görs via Studentportalen senast 12 dagar före tentamen. Anmälan är obligatorisk!
Studenter från tidigare terminer som ej längre kan anmäla sig själva i Studentportalen kan kontakta info@ekhist.uu.se.

Studenter som behöver extra stöd vid tentamen måste vid terminens start kontakta en samordnare på Studentavdelningen för att få ett intyg som ska visas upp på insitutionen.

Skrivsalar:

Karta över Uppsala universitet