Anmälan och antagning

Anmälan till kurser och program görs via antagning.se

Anmälningsperiod för hösten 2018 är 15 mars - 16 april

Frågor om din antagning? Kontakta antagningsenheten: studentservice@uu.se

Ska du söka till eller söka kurser inom Masterprogrammet i samhällsvetenskap se instruktioner på programsidan