Information till studenter

Praktisk information

Här hittar du information ang. t.ex. Studentportalen, hur man skaffar ett konto för universitetets datornät och and praktiska frågor kring studierna.

Undervisning och examination

Här beskrivs hur undervisningen vid institutionen går till.

Tillträde till fortsättningskurser m.m.

 Här finns information om vad som krävs för att gå vidare i sina studier vid institutionenen.

Utlandsstudier

Institutionen erbjuder möjligeter att läsa utomlands via ERASMUS-programmet.

Aktuella kurser

Här kan man se vilka kurser som ges på både grund- och avancerad nivå. Sök på den termin du är intresserad av.

Tentamen och skrivschema

Här finns en lista över innevarande termins tentamen och information om hur man anmäler sig till tentamena.

Universitetets allmänna riktliner angående studenters arbetvillkor