Historikerprogrammet

Historikerprogrammet är ett samarbete mellan tre institutioner:

Historiska institutionen
Ekonomisk-historiska institutionen
Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Utbildningen är ett samarbete mellan tre ämnen: ekonomisk historia, historia och idé- och lärdomshistoria. Därigenom kan vi erbjuda både ämnesdjup och –bredd. Programmet börjar med en grundkurs i historiska studier som ger behörighet till fortsättningskurser i de tre ämnena. Sedan väljer du de historiska påbyggnadskurser du vill läsa, och därigenom vilka slags analyser du vill bli särskilt skicklig på. Vid sidan av de gedigna historiska studierna väljer du två terminer fritt exempelvis verktygskurser, att söka en praktikperiod eller att läsa vid ett utländskt universitet. Dessa val ger utbildningen den speciella profil som just du vill ha.

Programmet leder till en filosofiekandidatexamen.

Mer om programmet och ansökan.

För mer information, kontakta studierektor och programsansvarig:
Rosemarie Fiebranz rosemarie.fiebranz@hist.uu.se.

Historska institutionens programsida.

Ekonomikums bibliotek.
Foto: Tommy Westberg

Ansökan till hösten 2018

Nedläggning av gamla kurser