Grundutbildningen i ekonomisk historia

Utbildningen i ekonomisk historia på grundutbildningen ges i första hand i form av fristående kurser, som beskrivs närmare under fliken Ekonomisk historia A-C. Ekonomisk historia kan utgöra ett huvudområde i en kandidatexamen.

Institutionen är även del av Historikerprogrammet.

På anvancerad nivå, ingår ekonomisk historia som en inriktning inom Masterprogrammet i samhällsvetenskap.

Mer information om dessa utbildningsmöjligheter finns under flikarna till vänster.

Examensarbeten kan hitta i DiVA, databasen över vetenskapliga publikationer.