Grundutbildningen i ekonomisk historia

Utbildningen i ekonomisk historia på grundutbildningen ges i första hand i form av fristående kurser, som beskrivs närmare under fliken Ekonomisk historia A-C.

Institutionen är även del av Historikerprogrammet.

På anvancerad nivå, ingår ekonomisk historia som en inriktning inom Masterprogrammet i samhällsvetenskap.

Mer information om dessa utbildningsmöjligheter finns under flikarna till vänster.

Examensarbeten kan hitta i DiVA, databasen över vetenskapliga publikationer.

Ekonomikums bibliotek.
Foto: Tommy Westberg

​Registrering hösten 2017