Diverse

Prolongation av doktorantjänst

Prolongation för förtroendeuppdrag

Man har rätt till prolongation av sin doktorandtjänst om man har haft förtroendeuppdrag inom universitetet. Rent tekniskt går det till så att när doktorandtjänsten börjar lida mot sitt slut skickar man in sin begäran om prolongation till rätt instans, dvs för institutionsuppdrag till prefekten/styrelsen, för fakultetsuppdrag till Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, och till rektor för centrala uppdrag. Vilka uppdrag som räknas till vilken instans specificeras i länken nedan.

Prolongation på grund av föräldraledighet

Man har rätt till prolongation av sin doktorandtjänst efter föräldraledighet. Se mer information på Medarbetarwebben.