Kursplan och kurscykel

Forskarutbildningen består av 240 högskolepoäng som fördelas  på en kursdel om 75 högskolepoäng och en doktorsavhandling om 165 högskolepoäng. Kursdelens 75 högskolepoäng består av 37,5 obligatoriska och 37,5 valfria poäng. 7,5 högskolepoäng skall motsvara fem veckors arbete. Kurserna är fördelade i tre kursblock varav A och B är obligatoriska: 

A. Avhandlingsförberedande och pedagogisk kursdel, ger tillsammans 15 högskolepoäng:

1. Forskningsintroduktionskurs (där även författandet av två avhandlings-pm, termin 1 och termin 2 ingår), 7,5 högskolepoäng

2. Aktivt deltagande på högre seminariet samt minst två framträdanden, utöver ventilering av egna texter, i form av exv. opposition, forskningspresentationer, 7,5 högskolepoäng

B. Teori- och metodkurser, motsvarande 22,5 högskolepoäng:

1. Kvalitativa metoder, 7,5 högskolepoäng

2. Kvantitativa metoder, 7,5 högskolepoäng

3. Historie- och vetenskapsteori, 7,5 högskolepoäng

C. Kurser som institutionen tillhandahåller i mån av resurser eller i samarbete med Nationella forskarskolan eller andra institutioner:

1. Ekonomisk teori, 7,5 högskolepoäng

2. Doktrinhistoria, 7,5 högskolepoäng (ges vårterminer i samarbete med masterprogram)

3. Den svenska arbetsmarknaden - utveckling och förändring 7,5 högskolepoäng (ges vårterminer i samarbete med masterprogram)

4. Handel, kapitalism och global utveckling: ekonomisk förändring före det industriella genombrottet, 7,5 högskolepoäng (ges höstterminer i samarbete med masterprogram)

5. Industrialiseringen, modernisering och globalisering: ekonomisk utveckling efter 1800, 7,5 högskolepoäng (ges höstterminer i samarbete med masterprogram)

6. Högskolepedagogisk grundkurs (ges av universitetet) plus ett extra pedagogiskt arbete utanför kursen, 7,5 högskolepoäng

Ytterligare kurser kan ges inom ramen för t.ex. den Nationella forskarskolan i ekonomisk historia.

Allmän studieplan fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2017-01-09.