Högre seminariet

Vid sidan av avhandlingsskrivande samt kursläsning är deltagande i institutionens högre forskarseminarium obligatoriskt för alla studerande. Deltagandet är poängsatt. Den forskarstuderande skall under sin utbildning muntligen svara för minst två framträdanden utöver ventilering av egna texter. Exempel på sådana framträdanden är opponering på avhandlings-pm, rapport från en konferens eller presentation av en aktuell vetenskaplig debatt. Detta moment ger 7,5 hp. Vid det högre seminariet skall avhandlings-PM, halvtidsmanus samt slutmanus ventileras.

Avhandlingskapitel eller motsvarande kan ventileras på högre seminariet eller något av på institutionens övriga seminarier (UCBH/STS).