Kontaktpersoner:

Grundutbildningen
Kristina.lilja@ekhist.uu.se
Tel. 018-471 12 19
Masterutbildningen
Ylva.Hasselberg@ekhist.uu.se
Tel. 018-471 57 55
Forskarutbildningen
Mats.Morell@ekhist.uu.se
Tel. 018-471 12 17

Kursadministtration
Jenny.Bjorkegard@ekhist.uu.se
Tel: 018-471 12 22

Kurser vid institutionen

Nedan följer en lista över alla kurser som ges vid institutionen på grund- och masternivå med länk till studentportalen, där information om bl.a. kursplan, kurslitteratur och schema finns.