Pågående avhandlingsarbeten

Doktorander och deras avhandlingsämnen 2017

Majid Asgari, Ekonomiska aspekter i gymnasisters identitetsskapande under 1900-talet.

Henrik Ericson, Patentstrategier i svensk snilleindustri.

Marja Erikson. Agrar försörjning på hushållsnivå under tidigt 1800-tal.

Jan Fredrikson, Industriellt kulturarv på hjul.

Elias Håkansson, Svenska bankhistoria.

Måns Jansson, Yrkesskicklighet och kunskapsöverföring inom det tidigmoderna svenska smideshantverket.

Per Linton, Detaljhandelsmarknadsföring i stockholmstidningar 1870-1910.

Jakob Molinder, Företagsstöd och arbetsmarknadspolitik.

Mika Nielsen, Svenska konsumtionsdiskurser 1960-2000.

Sara Linden Pasay, The State, the Public and Perceptions of the Early Modern Economy by Comparing Newspapers in England and Sweden, 1770-1812.

Lisa Ramqvist, Pantbelåning som diskurs.

Hanna Söderbaum, Ukrainsk elitfilantropi.

Christos Vassis, Banking and Income Inequality in Sweden during the 20th Century.

Hedvig Widmalm, Hushållning och kopparhantering i det tidigmoderna Falun.

Karolina Wiell, Hälsohistoria.

Pär Wikman, Samhällsplanering - Kulturgeograferna som reformteknokrater ca 1960-1980.

Frida Östman, Reglering av den svenska bolånemarknaden.

            Foto: Magnus Hjalmarsson

There are two research centers affiliated with the department:

Uppsala Centre for Busines History

Uppsala University Centre for Science and Technology Studies (Uppsala STS)

The department is host for the international publication

Economic and Industrial Democracy

An International Journal


Published by Sage in Association with Department of Economic History, Uppsala University, Sweden

Editors: Lars Magnusson and Jan Ottosson, Uppsala University