Uppsala Studies in Economic History

Editors: Maths Isacson & Lars Magnusson

Volymerna 1-9 är del av serien Ekonomisk-historiska studier, Scandinavian University Books, som publicerades 1965-1973 av Esselte Studium, Stockholm.

1. Bo Gustafsson, Den norrländska sågverksindustrins arbetare 1890-1913. Arbets- och levndsförhållanden. 1965. Lic avhandl.

2. Nils Gruvberger, Svensk utrikessjöfart 1865-1885. Företagsformer och ägandestruktur. 1965. Lic.avhandl.

3. Lars Furhoff. Upplagespiralen. 1967. Lic.avhandl.

4. Bo Gustafsson, Marxism och revisionism. Eduard Bernsteins kritik av marxismen och dess idéhistoriska förutsättningar. 1969.

5. Kersti Sågvall-Ullenhag, AB Åtvidabergs förenade industrier med föregångare. 1970.

6. Jörgen Ullenhag, Den solidariska lönepolitiken i Sverige. Debatt och verklighet. 1971.

7. Ur ekonomisk-historisk synvinkel. Festskrift tillägnad professor Karl-Gustaf Hildebrand 25.4.1971.

8. Hans Modig, Järnvägarnas efterfrågan och den svenska industrin 1860-1914. 1971.

9. Staffan Sjöberg, Arbetare vid Surahammars järnverk. Löne- och anställnings-förhållanden 1936-1969. 1973.

Fr.o.m. volym 10 publiceras serien under titeln Uppsala Studies in Economic History, om ingår i Acta Universitatis Upsaliensis. Se nedanstående lista. De böcker som inte finns i fulltext, går att beställa via Universitetsbibliotekets on-line shop. Sök på "Uppsala Studies in Economic History".