Övriga avhandlingar

 

Avhandlingar utgivna på andra förlag än de som är utgivna i Acta Universitatis Upsaliensis-serien (i bokstavsordning efter tillnamnet på författaren)
 

Arwidson, Birger, Den nordsvenska allmogejakten. Allmogejägaren, fångsten och försörjningen 1920-1940. Etnolore 1 1983.

Eklund, Nils, Flottningens förändrade villkor. (Stencil). Uppsala 1991.

Eriksson, Ulf, Gruva och arbete. Kiirunavaara 1890-1990. Avsnitt I 1890-1920. Avsnitt II 1920-1950. Avsnitt III 1950-1970. Avsnitt IV 1970-1990. (Stencil). Uppsala 1991

Genberg, Mats, The Horndal Effect. Productivity Growth without Capital Investment at Horndalsverken between 1927 and 1952. (Stencil). Uppsala 1992.

Hassbring, Lars, The International Development of the Swedish Match Company 1917-1924 - The Swedish Match Company 1917-1939. Studies in Business Internationalisation. LiberFörlag. Stockholm 1979.

Hegardt, Astrid, Akademiens spannmål. Uppbörd, handel och priser vid Uppsala universitet 1635-1719. Skrifter rörande Uppsala universitet. C. Organisation och historia - Acta Universitatis Upsaliensis 1975.

Kibreab, Gaim, Refugees and Development in Africa. The Case of Eritrea. The Red Sea Press. N.Y. 1987.

Larsson, Bo, De glömda verkstäderna. En studie av två familjeföretag på den uppländska landsbygden ca 1930-2000. Uppsala 2008. (Upplands fornminnesförenings tidskrift 55.)

Liljefrost, Emilia, Små lån, fattiga vänner: Om betydelsen av symboliskt och socialt kapital för mikrofinansanvändare i tre kenyanska organisationer, 2002-2006. Sekel bokförlag. Lund. 2012.

Lindgren, Håkan, Spannmålshandel och priser vid Uppsala akademi 1720-1789. En prövning av markegångstaxornas källvärde. Skrifter rörande Uppsala Universitet. C. Organisation och historia - Acta Universitatis Upsaliensis 1971.

Marklund, Göran, Institutionens and Appropriation in Swedish Technology Policy. The Case of STU's Grants to Process Control Technology for Pulp and Paper Production 1968-1991. (Stencil). Uppsala 1994.

Norgren, Lennart, Kunskapsöverföring från universitet till företag. En studie av universitetsforskningens betydelse för de svenska läkemedelsföretagens produktlanseringar 1945-1984. Allmänna Förlaget. Stockholm. (PUBLIKA.) 1989.

Nyberg, Klas, Köpes: Ull Säljes: Kläde. Yllemanufakturens företagsformer i 1780-talets Stockholm. (Stencil). Uppsala 1992.

Ottosson, Jan, Stabilitet och förändring i personliga nätverk. Gemensamma styrelseledamöter i bank och näringsliv 1903-1939. (Stencil). Uppsala 1993.

Rodriguez, Enrique, Offentlig inkomstexpansion. En analys av drivkrafterna bakom de offentliga inkomsternas utveckling i Sverige under 1900-talet. CWK Gleerup. 1980.

Romlid, Christina, Makt, motstånd och förändring. Vårdens historia speglad genom det svenska barnmorskeväsendet 1663-1908. Vårdförbundet. Stockholm. (Forskning och utveckling. Vårdförbundet. 55.) 1998.

Rydén, Göran, Hammarlag och hushåll. Om relationerna mellan smidesarbetet och smedshushllen vid Tore Petrés brukskomplex 1830-1850. Jernkontoret.Stockholm. (Jernkontorets Bergshistoriska skriftserie 27.) 1990.

Schröder, Lena, Springpojkar och spångbrädor. Om orsaker till och åtgärder mot ungdomars arbetslöshet. Institutet för Social Forskning.18. Stockholm. 1991.

Sjögren, Hans, Bank och näringsliv. Tvärsnittsanalyser och longitudinella studier av relationen mellan svenska företag och affärsbanker inom det bankorienterade finansiella systemet 1916-1947. Acta Universitatis Upsaliensis. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences - 27. Uppsala 1991.

Sommestad, Lena, Från mejerska till mejerist: en studie av mejeriyrkets maskuliniseringsprocess. Arkiv. Lund 1992.

Steiger, Otto, Studien zur Entstehung der Neuen Wirtschaftslehre in Schweden. - Wirtschaftswissenschaftliche Abhandlungen 28. Duncker & Humblot. Berlin 1971.

Thorborg, Marina, Women in Non-Agricultural Production in Post-Revolutionary China. (Stencil) Uppsala 1980.

Ulväng, Göran, Hus och gård i förändring. Uppländska herrgårdar, boställen och bondgårdar under 1700- och 1800-talens agrara revolution. Gidlunds förlag. Hedemora. 2004.

Unga, Nils, Socialdemokratin och arbetslöshetsfrågan 1912-34. Framväxten av den 'nya' arbetslöshetspolitiken. Arkiv avhandlingsserie 4. Lund 1976.

Waara, Lennart, Den statliga företagssektorns expansion. Orsaker till förstatliganden i ett historiskt och internationellt perspektiv. LiberFörlag. Stockholm. 1980.

Wentworth, Steven, Marginalizing History - A Critique of the Cliometric Program in Economic History. (Stencil). Uppsala 1984.

Wikander, Ulla, Kreuger's Match Monopolies, 1925-1930. Case Studies in Market Control through Public Monopolies - The Swedish Match Company 1917-1939. Studies in Business Internationalisation. LiberFörlag. Stockholm 1980.

Wohlert, Klaus, Framväxten av svenska multinationella företag. En fallstudie mot bakgrund av direktinvesteringsteorier. Alfa-Laval och separatorindustrin 1876-1914. Almqvist & Wiksell International. Stockholm 1981.

Öhman, Berndt, Svensk arbetsmarknadspolitik 1900-1947. Stockholm 1970.