Licentiatuppsatser framladga vid institutionen

Nordström, Gunnar, Mo och Domsjö och arbetareorganisationerna intill 1940. Frans Kempes personalpolitiska program och Domsjö arbetareföreningen. 1993.

Karlsson, Lynn, Perspectives on Women’s Labor Market Around the Turn of the 19th Century. 1996.

Sandgren, Fredrik, Lanthandel i skogsbygd – Lanthandelns företags- och organisationsformer i Revsundsregionen i östra Jämtland 1870-1890. 1998.

Jeding, Carl, National Politics and International Agreements. British Strategies in Regulating European Telephony, 1923-39. 1998.

Liljegren, Eva, Den stora förvirringen. Partipolitik och bilintressen i riksdags-behandligen av bilskatternas utformning 1922-1939. 1998.

Eriksson-Trenter, Anna, "Den skogen blir nog väl betald, ty han är förut uthuggen". Marknadsintegration och rättsliga konflikter i nordvästra Hälsingland 1830-1870. 1999.

Carlsson, Magnus, Särintresset och Staten - en studie av beslutsprocessen rörande Mälarbanans tillkomst. 1999.

Skårfors, Rikard, Beslutsfattandets dilemma. Planarbete och opinionsyttringar rörande trafikleder i Stockholm 1945-1975. 1999.

Lindberg, Erik, Rättighetsallokering och ekonomiskt handlande på textilmarknaden i Stockholm 1820-1846. 1999.

Son, Annette Hye Kyung, Health Insurance for Every Citizen. The Development of the National Health Insurance System in the Republic of Korea, 1963-1989, and the Republic of China on Taiwan, 1950-1995. 1999.

Peterson, Tom, Kreditmarknad i omvandling. En studie av sparbanksverksamhet på lokal nivå: Oppunda härads sparbank och stationssamhället Katrineholm 1881-1916. 1999.

Lindberg, Henrik, Industriell omvandling i Söderhamn och Hudiksvall under trävaruepoken 1850-1995. 1999.

Lilja, Kristina, Utav omsorg och omtanke. En undersökning av Falu stads sparbanks sparare 1830-1914. 2000.

Sjölander, Anders, Att reglera eller inte reglera – En undersökning av sparbanksfrågan i riksdagen 1882-1939. 2000.

Eklund, Åsa, Iron production, iron trade and iron markets. Swedish iron on the British market in the first half of the eighteenth century. 2001.

Murhem, Sofia, The Local Aspect. Changes of Swedish Labour Market Policy and Industrial Relations in the 1990s. 2001.

Junestav, Malin, Arbetslinjen i den svenska socialförsäkringsdebatten och lagstiftningen 1930-1955. 2001.

Ulväng, Göran, Böndernas hus. Den agrara bebyggelsen i sydvästra Uppland under 1700- och 1800-talen. 2001.

Hellgren, Hilda, Med säkerheten i centrum. Sala sparbanks lån, låntagare och borgensmän 1860-1910. 2002.

Andersson, Jenny, Mellan tillväxt och trygghet. Idélinjer i socialdemokratisk socialpolitik under efterkrigstiden. 2002

Lagerqvist, Christopher, Vid vägs ände. Strukturrationalisering, migrationsmönster, kvarboende och försörjningsstrategier i Ängersjö församling år 1925-1990. 2003.

Axelsson, Maria, Kvinnor och mön som företagsgäldenärer. 2003.

Ågren, Karin, I nöd och lust. En studie av sambandet mellan äktenskapsmönster och ekonomisk status hos Stockholms grosshandlare på 1700-talet. 2003.

Matti, Tomas, Industriförbundet och den demokratiska utmaningen. Företagsledarnas professionaliseringsprocess, 1900-1940. 2003.

Linton, Per, "Vägen lönar sig, spårvagn går förbi!". Detaljhandelsannonseringen i Stockholms Dagblad, Dagens Nyheter och Stockholms-Tidningen, 1870-1910. 2004.

Bengtsson, Berit, Vem står på tur? Fackling makt vid anställning och avsked av arbetare före Saltsjöbadsavtalet. 2004.

Samuelsson, Johan, Staden gör historia. Kulturarv, museum och berättelse i Eskilstuna 1959-2000. 2004.

Jonsson, Malin, Kvinnor, arbete och försörjning. Vävarbetets betydelse för hushållsekonomin i Siljansbygden, Dalarna, i mitten av 1900-talet. 2004.

Brismark, Anna, Handel i brytningstid. Handelsaktörer och handelsformer i Hälsingland 1800-1849. 2004.

Samuelsson, Johan, Staden gör historia. Kulturarv, museum och berättelse i Eskilstuna 1959-2000. 2004.

Ullström, Jonny, Det svenska nyföretagandet 1986-1997. Förändringar i företagsstrukturer och sysselsättningseffekter. 2005.

Myrholm, Magnus, Local Asymmetries of Employment and Unemployment Flows. 2005.

Bergström, Viktoria, Uppskattad hustru. Sambeskattning, försörjarnormer och kvinnoarbetets värde 1945-1960. 2006.

Larrson, Bo, Lokalt företagande - lokalt gemenskap. Gemeinschaft och Gesellschaft i två uppländska företag. 2006. (Uppsatsen i PDF-format.)

Aldman, Lili-Annè, Protektionismens genombrott. Den svenska handels- och näringspolitikens omställning och dess effekt på Stockholms textila handel och importörer 1720-1738. 2006.