Publikationer

Avhandlingar och andra böcker

Institutionen ger ut avhandlingar och andra arbeten i serien Uppsala Studies in Economic History. Möjligheten att köpa vol 10- finns via Uppsala Universitets online-shop. (Sök på "Uppsala Studies in Economic History".) Många arbeten finns även att ladda ner i fulltext-format.

Övriga avhandlingar

Licentiatuppsatser

Forskningsrapporter

Institutionen har gett ut ett antal rapportserier:

Uppsala Papers in Economic History
Research Reports
Working Papers
Basic Readings

Uppsala Papers in Financial and Business History

Working Papers in Transport and Communication History

Övriga publikationer
 

Till höger finns en kort lista över publikation skrivna av medarbetare vid institutionen. En längre lista, som täcker ca två år, finns under fliken Aktuella publikationer.

De flesta arebten finns i Uppsala universitets publikationsdatabas DiVA. Se även medarbetares personliga hemsidor. Klick på personens namn för att komma åt hemsidan!