Uppsala Studies in Economic History

Editors: Maths Isacson & Lars Magnusson

Volumes 1-9 are part of the series Ekonomisk-historiska studier, Scandinavian University Books, which were published in 1965-1973 by Esselte Studium, Stockholm.

1. Bo Gustafsson, Den norrländska sågverksindustrins arbetare 1890-1913. Arbets- och levndsförhållanden. 1965. Lic avhandl.

2. Nils Gruvberger, Svensk utrikessjöfart 1865-1885. Företagsformer och ägandestruktur. 1965. Lic.avhandl.

3. Lars Furhoff. Upplagespiralen. 1967. Lic.avhandl.

4. Bo Gustafsson, Marxism och revisionism. Eduard Bernsteins kritik av marxismen och dess idéhistoriska förutsättningar. 1969.

5. Kersti Sågvall-Ullenhag, AB Åtvidabergs förenade industrier med föregångare. 1970.

6. Jörgen Ullenhag, Den solidariska lönepolitiken i Sverige. Debatt och verklighet. 1971.

7. Ur ekonomisk-historisk synvinkel. Festskrift tillägnad professor Karl-Gustaf Hildebrand 25.4.1971.

8. Hans Modig, Järnvägarnas efterfrågan och den svenska industrin 1860-1914. 1971.

9. Staffan Sjöberg, Arbetare vid Surahammars järnverk. Löne- och anställnings-förhållanden 1936-1969. 1973.

From volume 10, the series is entitled Uppsala Studies in Economic History. Under its new title, the series is included in the publication group Acta Universitatis Upsaliensis and is distributed in the same way as the other series of that group. See the following list. Books that are not available as full-text format can be order via Universitetsbibliotekets on-line shop. Search on "Uppsala Studies in Economic History".