Kalendariet för Ekonomisk-historiska institutionen

Vårterminen 2018

Måndag 29 januari 2018

Högre seminariet/STS seminariet kl 13-16: Viktor Persarvet mellanseminarium, opponent Klas Rönnbäck GU. K412

Måndag 5 februari 2018

Högre seminariet, kl 13-15: De nya doktoranderna lägger fram sina avhandlings-PM. K412

Måndag 12 februari 2018

Högre seminariet, kl 13-15: De nya doktoranderna lägger fram sina avhandlings-PM. K412

Måndag 19 februari

UCBH seminariet kl 13-15: Åsa Malmström-Rognes presenterar sitt arbete kring jämförande banklagstiftning.

Tisdagen 20 februari

Doktorandseminarium, kl 10.15-12. Faculty Club

Måndag 26 februari

UCBH seminariet kl 13-15: Peter Hedberg och Lars Karlsson presenterar artikel om krig och handel

Måndag 12 mars

UCBH seminariet kl 13-15: Marianne Dahlén presenterar sin forskning om Kilklackens betydelse

Måndag 19 mars

UCBH seminariet kl 13-15: Ledig tid

Tisdagen 20 mars

Doktorandseminarium, kl 10.15-12. K412

Måndag 26 mars 2018

Högre seminariet, kl 13-16: David Dellstig, mellanseminarium. K412

Måndag 9 april

UCBH seminariet kl 13-15: Ledig tid

Tisdagen den 17 april

Doktorandseminarium, kl 10.15-12. Faculty Club

Måndag 23 april

UCBH seminariet kl 13-15: Preliminärt Lars Fälting (detaljer följer)

Måndag 7 maj

UCBH seminariet kl 10-17: Temadag kring kommande papper inför sommarens konferenser (heldagskonferens). Organiseras av Peter Hedberg

Måndag 21 maj

UCBH seminariet kl 13-15: Kristina Lilja, Tom Petersson och Mats Larsson presenterar kommande bok om ”Riskmanagement in early banking”

Måndag 4 juni

Högre seminariet/UCBH seminariet kl 13-15: