Kalendariet för Ekonomisk-historiska institutionen

Höstterminen 2017

Fredag 8 september

Disputation 13-15: Jakob Molinder försvarar sin avhandling: Interregional Migration, Wages and Labor Market Policy. Essays on the Swedish model in the Postwar Period. Opponent: Prof. Christer Lund, Göteborgs universitet. K412

Måndag 11 september

Högre seminariet kl 13-15: Jarmo Peltola (gästforskare): ”Twist In Modernization – Death from water tap, Case study on the Tampere Typhoid epidemic 1916”. K412

Onsdag 13 september

Högre seminariet/UCBH kl 13-15: Henrik Ericson, mellanseminarium, presenterar: "Patentstrategier i svensk industri kring sekelskiftet 1900". Opponent David Andersson. K412

Måndag 25 september

Högre seminariet kl 13-15: Rosalìa Guerrero Cantarell lägger fram ett artikelmanus om "Rags-to-Riches Narrative in Mexican Cinema". K412

Måndag 9 oktober

Högre seminariet kl 13-16: Hanna Söderbaum, slutseminarium. opponent: Johan Engwall, UI. K412

Måndag 23 oktober

Högre seminariet kl 13-16: Hedvig Widmalm, slutseminarium. K412

Måndag 6 november

Högre seminariet kl 13-15: Olle Jansson & Tony Kenttä "Taylor på sjukhuset - rationaliseringar inom svensk sjukvård 1943-1955". K412

Måndag 20 november

Högre seminariet kl 13-16: Martin Söderhäll slutseminarium. K412

Måndag 4 december

Högre seminariet kl 13-15: vakant

Måndag 18 december

Högre seminariet,kl 13-15: Projektansökningar.  K412

Måndag 15 januari 2018

Högre seminariet, kl 13-16: David Dellstig, mellanseminarium. K412

Måndag 29 januari 2018

Högre seminariet kl 13-16: Viktor Persarvet mellanseminarium, opponent Klas Rönnbäck GU. K412

Vårterminen 2017

Tisdag 10 januari

STS seminariet kl 13-15: Ventilering av projektskisser. Forskare inom Uppsala STS eller med anknytning till STS-området ventilerar projektskisser under utarbetande. Anmäl intresse av att ventilera till ylva.hasselberg@ekhist.uu.se senast den 1 december. K412

Måndag 16 januari

Högre seminariet kl 13-15: Lizandro de Afonseca lägger fram sitt avhandlingsPM. Opponent: Jonas Söderqvist. Protokollförare: Karin Ågren. K412

Måndag 23 januari

UCBH seminariet kl 13-15: ​Therese Nordlund Edvinsson presenterar sitt forskningsprojekt: I fåfängans tjänst: kvinnors etablering i skönhetsbranschen 1870-1930. K412

Tisdag 24 januari

STS seminariet kl 13-15: Karin Ågren och Fredrik Sandgren lägger fram projektskiss; det tänkta projektets titel är ” ” Kunskapsförmedlingens urbana infrastruktur under svensk industrialisering 1820-1920”. Underlag kan rekvireras från Fredrik.Sandgren@ekhist.uu.se en vecka i förväg. K412

Måndag 30 januari

Högre seminariet kl 13-16 (obs tiden!): Jakob Molinder, slutseminarium, opponent: Kerstin Enflo (Ekonomisk historiska institutionen, LU) protokollförare: Lisa Ramqvist. K412

Måndag 6 februari

UCBH seminariet kl 13-15: Lars Fälting m fl presenterar sin forskning om fjärrvärme. K412

Tisdag 7 februari

STS seminariet kl 13-15: Alexandra Waluszewski presenterar pågående och planerad forskning på temat:
Antibiotikaresistens; behov av av ansvarsfull användning, access och ny antibiotika, med fokus på hur att klara det sistnämnda i ett forsknings- och utvecklingslandskap i stark förändring.

Måndag 13 februari

Högre seminariet kl 13-15: Maths Isacson presenterar tre skrifter från forskningsprojektet Brytpunkt Bergslagen. Protokollförare: Hedvig Widmalm. K412

Måndag 20 februari 

UCBH seminariet kl 13-15: Henrik Ericsson lägger fram de första kapitlen på sitt avhandlingsarbete rörande svenska patent 1900-1925. K412

Tisdag 21 februari

STS seminariet kl 13-15: Per Wisselgren, Umeå universitet samt gästforskare vid Uppsala STS, ventilerar ett artikelutkast på temat ”Alva Myrdals vetenskapliga internationalism”. Underlag kan rekvireras från författaren, Per.Wisselgren@umu.se en vecka i förväg. K412

Måndag 27 februari

Högre seminariet: kl 13-15 Morinao Iju (från Yokohama National University,  gästaforskare på Japaninstitutet vid Handelshögskolan) presenterar sin forskning om det svenska skattesystemets utveckling under 1960- och 70-talen. 

Fredag 3 mars

Disputation 10-12: Sarah Linden Pasay försvarar sin avhandling: Stable Media in the Age of Revolutions: Depictions of Economic Matters in British and Swedish State Newspapers, 1770–1820. Opponent: Joachim Östlund (Lunds universitet, Historiska institutionen). Ordförande: Mats Morell. Hörsal 1

Måndag 6 mars

Högre seminariet kl 13-16 (obs tiden!):  Per Wikman, slutseminarium, opponent Helena Bergman (Historiska institutionen, SU). Protokollförare: Linn Spross. K412

Tisdag 7 mars

STS seminariet kl 13-15: Jesper Meijling, KTH, ventilerar en del av sin doktorsavhandling under rubriken ”Marknadisering. Studier i en idés konstruktion och tillämpning 1940-2015​".  Underlag kan rekvireras från författaren, Jesper.Meijling@abe.kth.se en vecka i förväg. K412

Måndag 13 mars

UCBH seminariet kl 13-15: Viktor Persarvet presenterar avhandlingskapitel. K412

Måndag 20 mars

Högre seminariet/UCBH kl 13-15:

Alf Sjöblom (Stockholms Universitet) presenterar sin nya avhandling om Trygghet som handelsvara. Privat folkförsäkring i det framväxande välfärdssamhället 1900-1950 (2016). 

​Mikael Lönnborg (Södertörns Högskola) talar om sin pågående försäkringsforskning. K412

Tisdag 21 mars

STS seminariet kl 13-15: Ingemar Pettersson ventilerar en text med titeln "Disenchanting the scientist".  Underlag kan rekvireras från författaren, Ingemar.Pettersson@ekhist.uu.se en vecka i förväg. K412

Måndag 3 april

Högre seminariet kl 13-15: Karin Ågren, Fredrik Sjöstrand (FEK, UU) och Sabine Gebert Persson (FEK, UU) presenterar konferenspaper om turistorganisationers betydelse och utveckling. K412

Tisdag 4 april

STS seminariet kl 13-15: David Dellstig lägger fram avhandlingskapitel med titeln ”Journal of economics 1968-1986: lönearbete, idealism och ekonomiska drivkrafter i en vetenskaplig tidskrift. Underlag kan rekvireras från författaren, David.Dellstig@ekhist.uu.se en vecka i förväg. OBS lokal! H 429 (Faculty Club).

Måndag 10 april

UCBH seminariet kl 13-15: Christopher Pihl presenterar sitt forskningsprojekt: En bank för läning. Den svenska kreditmarknaden och Riksens Ständers Banks låneverksamhet före stora nordiska kriget. K412

Tisdag 18 april

STS seminariet kl 13-15: Orsi Husz ventilerar en text med titeln ” Money and identity: Domesticising and 'de-vicing’ credit cards in 1960s and 1970s Sweden”. Underlag kan rekvireras från författaren, Orsi.Husz@ekhist.uu.se en vecka i förväg. K412

Måndag 24 april

UCBH seminariet kl 13-15: Mikael Olsson, Södertörns högskola och associerad UCBH-medarbetare, ventilerar aktuell forskningsansökan [”Vad hände sen? En studie av företagandets villkor under och efter privatiseringen i Slovakien, 1990-2015”] där tidigare outnyttjat fallstudiematerial för nio företag kompletteras med förnyade djupintervjuer för en ökad förståelse för de långsiktiga effekterna av privat ägande. Även två projektidéer med koppling till en samhällsengagerande företagshistoria presenteras:  ”We are family? On the recurrence of family ownership in Estonia, Latvia & Lithuania 1991-2016” samt ”Bygga Sverige: svensk bostadsbyggande industrins förutsättningar, strategi och utveckling,1960-2017”.

Tisdag 2 maj

STS seminariet kl 13-15: Gustaf Nelhans, vetenskapsteoretiker från Göteborgs universitet samt BHS, presenterar sin forskning. Presentationen kommer att centreras kring forskningens genomslag utanför akademin och om/hur forskning kan spåras genom referenser i professionella sammanhang med kvantitativa metoder. Alltså om distansläsning av exempelvis riktlinjer, behandlingsrekommendationer och offentliga dokument i digitala arkiv. Problemen är av metodologisk art vad gäller standardisering, men en än viktigare teoretisk fråga berör modaliteter och referensens gränser genom exempelvis 'obliteration by incorporation'. När upphör en referens att vara en referens? Läsunderlag kan rekvireras från Gustaf.Nelhans@hb.se en vecka i förväg. K412

Måndag 8 maj

Högre seminariet kl 13-15: Petri Talvitie (gästforskare från Finland) presenterar sin forskning om Skatteköp i Sverige-Finland. K412

Onsdag 10 maj

UCBH seminariet kl 13-15: Ann-kristin Bergquist, Umåe universitet, gästar UCBH-seminariet. ”The Swedish Insurance Industry and the Temperance Movement 1932-1997”

Måndag 15 maj

Högre seminariet/UCBH kl 13-15: professor John Campbell, Darthmouth College presenterar sin forskning. K412

Tisdag 16 maj

STS seminariet kl 13-15: Håkan Boström lägger fram avhandlingskapitel. Läsunderlag kan rekvireras från författaren, Hakan.Bostrom@ekhist.uu.se en vecka i förväg. K412

Måndag 22 maj

Högre seminariet kl 13-16 (obs tiden!): Marja Erikson, slutseminarium. Opponent Patrik Svensson, (Ekonomisk-historiska institutionen, LU). K412

Måndag 29 maj

UCBH seminariet kl 13-15: Jonas Ljungberg/Josef Taalbi från Ekonomisk historia i Lund presenterar sitt papper; ”Innovations and Economic Growth in the Swedish Engineering Industry, 1914-2013”. Arbetet ingår SWINNO-projekt som behandlar innovationer i Finland och Sverige. K412

Tisdag 30 maj

STS seminariet kl 13-15: Lars Huemer, BI Oslo, presenterar sin forskning. Rubrik anges seare. K412

Onsdag 31 maj

Pedagogiskt seminarium: Jan Ottoson berättar om erfarenheterna från MOOC kursen. Ordförande: Kristina Lilja. K412

Onsdag 7 juni

Högre seminariet med ventilering av magisteruppsatser i K412:
kl 13:13-15, Jonatan Anderssons uppsats ”Strejker i migrationens tidsålder. Strejker och migration i den norrländska trävaruindustrin, 1879-1908”. Opponent är Lovisa von Fredrichs Grängsjö.

kl 15:15-17, Lovisa von Fredrichs Grängsjös uppsats ”Kallt krig följt av europeisk värmebölja? Doktrin och försvarsekonomi i Sverige och Finland 1989 – 2009”. Opponent är Jonatan Andersson.

Kontakta kristina.lilja@ekhist.uu.se för kopia av uppsaterna

Torsdag 8 juni

Högre seminariet med ventilering av masteruppsatser i K412:
kl 10:15-12, Maja Lundqvists uppsats ”Ny tid över tegarna. Nyodling och skifte i Torstuna härad 1750-1914”. Opponent är Carolina Johansson.

kl 13:13-15, Carolina Johanssons uppsats ”De frivilliga kvinnorna och kampen mot tuberkulosen. Norske Kvinners Sanitetsforening och Trondheims krets 1910-1925”. Opponent är Rasmus Nilsson.

kl 15:15-17, Rasmus Nilssons uppsats ”Sophie och (den rationella?) kärleken. Ekonomi och familj i bildandet av ett 1870-talets kärleksäktenskap”. Opponent är Maja Lundqvist.

Kontakta kristina.lilja@ekhist.uu.se för kopia av uppsaterna

Fredag 9 juni

Disputation 10-12: Måns Jansson försvarar sin avhandling: Making Metal Making: Circulation and Workshop Practices in the Swedish Metal Trades, 1730-1775. Opponent: Karel Davids, Vrije Universiteit, Amsterdam. Hörsal 2