Kontakta oss

Besöksadress: Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, 4e våningen

Postadress: Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 12 22

Fax: 018-471 12 23

E-post: Info@ekhist.uu.se


Prefekt:

Fredrik Sandgren
Telefon: 018-471 12 25
Epost: Fredrik.Sandgren@ekhist.uu.se

Stf prefekt:

Orsi Husz
Telefon: 018-471 57 53
Epost: Orsi.Husz@ekhist.uu.se

Studierektor för grundutbildningen:

Kristina Lilja
Telefon: 018-471 12 19
Epost: Kristina.lilja@ekhist.uu.se

Studierektor för masterutbildningen:

Ylva Hasselberg
Telefon: 018-471 57 55
Epost: Ylva.Hasselberg@ekhist.uu.se

Studierektor för forskarutbildningen:

Mats Morell
Telefon: 018-471 12 17
Epost: Mats.Morell@ekhist.uu.se
 

Föreståndare för Uppsala Science and Techology Studies Center (STS)

Ylva Hasselberg
Phone: 018 471 57 55
Email: Ylva.Hasselberg@ekhist.uu.se

Föreståndare för Uppsala Center for Business History (UCBH)

Mats Larsson
Telefon: 018-471 12 32
Epost: Mats.Larsson@ekhist.uu.se

Ekonomiadministration:

Petra Millbert
Telefon: 018-471 12 18
Epost: Petra.Millbert@ekhist.uu.se

Personaladministration:

Pamela Tipmanoworn
Telefon: 018-471 63 56
Epost: Pamela.Tipmanoworn@ekhist.uu.se

Kursadministration:

Jenny Björkegård
Telefon: 018-471 12 22
Epost: jenny.bjorkegard@ekhist.uu.se

Skyddsombud:

Jan Ottosson
Telefon: 018-471 12 26
Epost: Jan.Ottosson@ekhist.uu.se

Lika villkorsombud/Jämställdhetsfrågor

Karin Ågren
Telefon: 018-471 7312
Epost: Karin.Agren@ekhist.uu.se