Pågående avhandlingsarbeten

Doktorander och deras avhandlingsämnen 2017

Majid Asgari, Ekonomiska aspekter i gymnasisters identitetsskapande under 1900-talet.

Henrik Ericson, Patentstrategier i svensk snilleindustri.

Marja Erikson. Agrar försörjning på hushållsnivå under tidigt 1800-tal.

Jan Fredrikson, Industriellt kulturarv på hjul.

Elias Håkansson, Svenska bankhistoria.

Måns Jansson, Yrkesskicklighet och kunskapsöverföring inom det tidigmoderna svenska smideshantverket.

Per Linton, Detaljhandelsmarknadsföring i stockholmstidningar 1870-1910.

Jakob Molinder, Företagsstöd och arbetsmarknadspolitik.

Mika Nielsen, Svenska konsumtionsdiskurser 1960-2000.

Sara Linden Pasay, The State, the Public and Perceptions of the Early Modern Economy by Comparing Newspapers in England and Sweden, 1770-1812.

Lisa Ramqvist, Pantbelåning som diskurs.

Hanna Söderbaum, Ukrainsk elitfilantropi.

Christos Vassis, Banking and Income Inequality in Sweden during the 20th Century.

Hedvig Widmalm, Hushållning och kopparhantering i det tidigmoderna Falun.

Karolina Wiell, Hälsohistoria.

Pär Wikman, Samhällsplanering - Kulturgeograferna som reformteknokrater ca 1960-1980.

Frida Östman, Reglering av den svenska bolånemarknaden.

            Foto: Magnus Hjalmarsson

Vid institutionen finns ett affilierat forskningscentra:

Uppsala Centre for Business History

En internationell tidskrift ges ut vid insitutionen:

Economic and Industrial Democracy

An International Journal


Published by Sage in Association with Department of Economic History, Uppsala University, Sweden

Editors: Lars Magnusson and Jan Ottosson, Uppsala University