Vetenskapens karaktär. Eli F. Heckscher 1879—1952: en intellektuell biografi

Projektets syfte är att skriva en uttömmande intellektuell biografi över en av Sveriges främsta och internationellt sett mest kända ekonomer, tillika grundare av ämnet ekonomisk historia som discplin: Eli F. Heckscher. Trots Heckschers erkända ställning saknas fortfarande en sådan biografi. Arvet efter Heckscher är omfattande. Han var unik i sin bredd som forskare, lärare, utredare, opinionsbildare och folkbildare. Han var enormt produktiv som forskare, och några av hans arbeten har format vår bild av ett historiskt skeende eller en historisk företeelse, kanske allra främst Merkantilismen, åtminstone internationellt sett. Han var en föregångsman inom en framväxande svensk samhällsvetenskap som tog sig an utmaningen som rådgivare och hjälpreda till det framväxande välfärdssamhället och som aktivt deltog i att omsätta modernism som tanketradition till konkret politik genom att tillhandahålla faktakunskaper och tekniker såväl som idéer och identitet. Mitt syfte är att skriva en biografi som gör denna bredd rättvisa och som, med Johan Asplunds ord, utgör snedstrecket mellan individ och samhälle.

Projektfinasiär

Handelsbankens Forskningsstiftelser

Kontaktperson:

Ylva Hasselberg, professor
Ekonomisk-historiska institutionen, Box 513, 751 20 Uppsala
Tel: 018-471 57 55
Ylva.Hasselberg@ekhist.uu.se