Vetenskapen och överheten: Kungl. Vetenskapsakademien i skärningspunkten mellan politik, ekonomi och lärdom, 1739−1792

Studien analyserar den politiska funktion som Kungliga Svenska Vetenskapsakademien fyllde under hattarnas, mössornas och Gustav III:s regimer, från hattpartiets maktövertagande och akademins inrättande 1739 till kungamordet 1792. Undersökningen fokuserar dels på den samhällssyn som direkt eller indirekt kommunicerades av Vetenskapsakademien och på hur denna förändrades över tid, dels på akademiens band till överheten och hur de kom till uttryck i organisationens idéskapande kring samhället.

Projektfinansiär

Handelsbankens forskningsstiftelser

Projektperiod

2012–2017.

Kontaktperson

Mathias Persson
Ekonomisk-historiska institutionen
Box 513
751 20 Uppsala
Mathias.Persson@ekhist.uu.se