Pågående forskningsprojekt

Arbetsmarknad och arbetsliv

Brytpunkt Bergslagen

Den europeiska industriella medborgaren- han eller hon? Den framväxande europeiska arbetsmarknadsregimen ur ett genusperspektiv

Kvinnors arbete under tidig svensk industrialisering - konstruktion och realitet

Två hjälpande händer. Statliga stöd till företagens överlevnad och arbetskraftens rörlighet 

Finans- och företagshistoria

Banking and ethnicity in the early stages of development. The Swedish-American Bank, its predecessors, competitors and successors in the “Twin Cities”, Minnesota, c1850-1920

Civilflygets utveckling i Sverige 1900-1970

Eget eller offentligt sparande för ålderdomen? Sparande, pensionsreformer och dess effekter på kapitalmarknaden i Sverige 1913-2012

Financial Disruptions and Eruptions – Financial Crises in the Baltic Sea Region

Från fast egendom till kapital. Äganderättslig förändring på väg mot kapitalism i Sverige under 1800-talet 

Från läkemedelsindustri till Life Science i Stockholm 1945-2005

Gamla krediter. Pantbelåningens utveckling i Sverige i relation till utvecklingen av andra kreditsystem, regleringar och välfärdsstatens uppkomst 1850-1950

Growth, Tradition and Renewal: The Economic History of Stockholm since 1945

Handelsbankens historia

Marknadisering, företagisering och organisering i avregleringens spår – exemplet fjärrvärme

Riksbankens humankapital mellan 1950-2000

Sandrews historia

Stat, marknad och reglering i historiskt perspektiv

Städer till salu

Den svenska byggbranschen - i stagnation eller som nod i den globala teknik- och kunskapsutvecklingen?

Den svenska industrin patentstrategier kring sekelskiftet 1900

Det svenska näringslivet under avkolonialiseringens era 1945-1975

Återförsäkringsaktiebolaget Sveriges historia

Handel och konsumtion

Ekonomisk integration i tider av de-globalisering? Mönster och samband i handels- och handelspolitisk integration i Skandinavien under tiden för Franska revolutions- och Napoleonkrigen

Försörjningens resiliens - de agrara hushållen mellan samhälle och natur 1750-1900

The gains of neutrality - The impact of war on trade and finance of non-belligerent countries

Huslighet och hälsokonsumtion. Nya varor, nya vanor och förändrade hushållsstrategier i Sverige 1880-1930

Innovation och institutionell förändring inom svensk varuhandel 1750-2010

Köket – rum för drömmar, ideal och vardagsliv under det långa 1900-talet

Stockholm och maten: systemet för livsmedelsförsörjning i Stockholm 1930-2010

Teknik, kunskap och samhälle

Cyklandets cykler: Praktiker och socio-tekniska genombrott i stadstrafiken

Från lärarundantag till entreprenöriella universitet: Akademisk patentpolitik 1940-2013

Marknader för vetenskaplig publicering: en ekonomisk historia

Reformteknokraterna: Den starka statens strategier, 1930-1980

Reformteknokraterna: Den starka statens strateger 1945-1980

Forskningens frihet och nytta: Sektorsforskning som omstritt begrepp i Sverige 

Självförverkligandets marknad. Svensk korrespondens- och distansutbildning, 1890-1970-tal

Vetenskapen och överheten: Kungl. Vetenskapsakademien i skärningspunkten mellan politik, ekonomi och lärdom, 1739−1792

Vetenskapens karaktär. Eli F. Heckscher 1879—1952: en intellektuell biografi

* * *

See även den forskning som bedrivs vid Uppsala Centre for Business History och Centrum för teknik- och vetenskapsstudier (Uppsala STS).