Visiting address: Kyrkogårdsgatan 10 plan 4 (Ekonomikum)
Postal address: Box 513, 751 20 Uppsala (Karta)

Contact information:
Undergraduate studies
Kristina.lilja@ekhist.uu.se
Tel. +46 18 471 12 19

Master's programme
Ylva.Hasselberg@ekhist.uu.se
Tel. +46 18 471 57 55

PhD studies
Mats.Morell@ekhist.uu.se
Tel. +46 18 471 12 17

Handledning på forskarutbildningen

Handledning och individuell studieplan

I samband med antagning till forskarutbildningen tilldelas doktoranden en ordinarie och en biträdande handledare. För att förena god vetenskaplig kvalitet med effektivitet är det av största vikt att den forskarstuderande arbetar i nära kontakt med sin handledare. Redan under första terminen och därefter i början av varje läsår skall en individuell studieplan upprättas för den forskarstuderande där kursläsning, PM-skrivande, bokrecensioner och seminarieoppositioner noga inplaneras. I slutet av varje termin gör handledare och studerande en avstämning mot studieplanen.

Enligt högskoleförordningen har doktorander rätt att byta handledare om de så önskar. Det sker i så fall i samråd med studierektor för forskarutbildningen samt prefekten. Doktoranderna erbjuds även grupphandledning.

Den individuella studieplanen kan hämtas här.