Kalendarium VT 2018

Måndag 16 april

Högre seminariet kl 10-15: Keith Tribe presents a paper on "A reassessment of EP Thompson's essay on  moral economy" (The seminar will be held in English). K412

Tisdag 17 april

Doktorandseminarium, kl 10.15-12. Faculty Club - INSTÄLLT!

 

Måndag 23 april

UCBH seminariet kl 13-15: Lars Fälting presenterar 'Från svensk modell till marknadsstyrning – frivillig reglering av fjärrvärmeprissättning i Sverige 1948-2016'. K412

Tisdag 24 april

Doktorandseminarium, kl 10.15-12. G222

Måndag 7 maj

UCBH seminariet kl 10-17: Temadag kring kommande papper inför sommarens konferenser (heldagskonferens). Organiseras av Peter Hedberg

Tisdag 8 maj

STS seminariet kl 13-15: Rebecca Earle, University of  Warwick & SCAS, presenterar The Potato Project. K412

Måndag 14 maj

Boklunch kl 12.30: Maths Isacson presenterar boken Det svarta järnet. K412

Högre seminariet kl 13-15: prel. Marja Eriksson och Mats Morell presenterar en pilotstudie. K412

Länk till hela kalendariet.

Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala

På denna webbplats presenteras information angående grundutbildning och forskning i ekonomisk historia vid Uppsala universitet.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i historikerprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen är värdinstitution för masterprogrammet för samhällsvetenskap, med egen inriktning i ekonomisk historia.

Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Kontakt:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 18
Telefax: 018-471 12 23
Expedition (rum A 456): mottagn. månd.-fred. 10-12
Email info@ekhist.uu.se

Aktuellt

Anslag från Forte

till professor Jan Ottosson och Fil dr Olle Jansson. Forte har beviljat ett tvåårigt anslag (1 928 289 kr) till projektet ”Tjänstemannarörelsen och framväxten av trygghets- och omställningsavtal i den svenska modellen”. Dessutom har Fil dr Olle Jansson erhållit ett anslag från Anér-stiftelsen för excerpering inom ramen för detta projekt.

Ansökan till hösten 2018

Nedläggning av gamla kurser

Gå vidare till

Masterprogrammet i Samhällsvetenskap

Historikerprogrammet

Uppsala Centre for Business History (UCBH)

STS-centrum

Bibliotekets ämnesguide för ekonomisk historia