Kalendarium VT 2018

Måndag 21 maj

UCBH seminariet kl 13-15: Kristina Lilja, Tom Petersson och Mats Larsson presenterar kommande bok om ”Riskmanagement in early banking”

Tisdag 22 maj

STS seminariet kl 13-15: Daniel Normark och Ingemar Pettersson ventilerar en artikel skriven inom projektet Smakens teknovetenskaper. Titel meddelas senare. Underlag rekvireras från författarna en vecka i förväg, maila daniel.normark@ekhist.uu.se alternativt Ingemar.Pettersson@ekhist.uu.se. K412

Måndag 28 maj

Högre seminariet/STS-seminariet, kl 13-16: David Dellstig, mellanseminarium. K412

Måndag 4 juni

UCBH möte kl 13-15. K412

Måndag 11 juni

Högre seminariet kl 13-15: Lars Magnusson, diskussion kring boken Finanskrascher. Från kapitalismens födelse till Lehman brothers. K412

Tisdag 12 juni

STS seminariet kl 13-15: Magnus Eklund presenterar sitt delprojekt om campusbildning som idé och praktik i projektet Akademiska hus. K412

30-31 augusti - Nationella STS-dagarna 2018

Länk till hela kalendariet.

Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala

På denna webbplats presenteras information angående grundutbildning och forskning i ekonomisk historia vid Uppsala universitet.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i historikerprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen är värdinstitution för masterprogrammet för samhällsvetenskap, med egen inriktning i ekonomisk historia.

Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Kontakt:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 18
Telefax: 018-471 12 23
Expedition (rum A 456): mottagn. månd.-fred. 10-12
Email info@ekhist.uu.se

Aktuellt

Anslag från Forte

till professor Jan Ottosson och Fil dr Olle Jansson. Forte har beviljat ett tvåårigt anslag (1 928 289 kr) till projektet ”Tjänstemannarörelsen och framväxten av trygghets- och omställningsavtal i den svenska modellen”. Dessutom har Fil dr Olle Jansson erhållit ett anslag från Anér-stiftelsen för excerpering inom ramen för detta projekt.

Nedläggning av gamla kurser

Gå vidare till

Masterprogrammet i Samhällsvetenskap

Historikerprogrammet

Uppsala Centre for Business History (UCBH)

STS-centrum

Bibliotekets ämnesguide för ekonomisk historia