Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala

På denna webbplats presenteras information angående grundutbildning och forskning i ekonomisk historia vid Uppsala universitet.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i historikerprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen är värdinstitution för masterprogrammet för samhällsvetenskap, med egen inriktning i ekonomisk historia.

Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Kontakt:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 22
Telefax: 018-471 12 23
Email info@ekhist.uu.se

Aktuellt

REGISTRERING HT 2018

Ekonomisk-historiska mötet 2019

Pedagogiskt pris

Vi gratulerar docent Orsi Husz som får 2018 års pedagogiska pris vid Uppsala universitet i kategorin ”Lärarinsatser och pedagogisk utveckling inom forskarutbildning”.

Gratulationer

till professorerna Mats Larsson och Jan Ottosson som fått present och hedersbetygelser efter 30 år i statlig tjänst.

Nya forskningsmedel från Handelsbankens forskningsstiftelser

Två av institutionens forskare har fått nya forskningsmedel från Handelsbankens forskningsstiftelser. Docent Therese Nordlund Edvinsson har fått 1 milj. kr för projektet "Att formas till ledare. Generationsskiften och genusmönster i svenska företagardynastier 1880-1980" medan FD Christopher Pihl fått 1,5 milj. kr för projektet "Att skapa och behålla tillit efter Sveriges första bankkris: Riksens ständers bank 1668-1721".

Nedläggning av gamla kurser

Gå vidare till

Masterprogrammet i Samhällsvetenskap

Historikerprogrammet

Uppsala Centre for Business History (UCBH)

STS-centrum

Bibliotekets ämnesguide för ekonomisk historia