Kalendarium VT 2018

 

Måndag 12 februari

Högre seminariet, kl 13-15: Simon Hallberg och Carl Björvang lägger fram sina avhandlings-PM. K412

Tisdag 13 februari

STS seminariet kl 13-15: VAKANT

Måndag 19 februari

UCBH seminariet kl 13-15: Åsa Malmström-Rognes presenterar sitt arbete kring jämförande banklagstiftning.

Tisdagen 20 februari

Doktorandseminarium, kl 10.15-12. Faculty Club

Måndag 26 februari

Högre seminariet kl 13-15: Institutionens gästforskare Nyaz Noori presenterar sin forskning / Guest researcher Nyaz Noor presents his work "The Institutional Stagnation, State Failure, and Conflict: Evidence from Iraq and the Kurdistan Region". (The seminar will be held in English). K412

Tisdag 27 febuari

STS seminariet kl 13-15: Thomas Lennerfors, INDTEK, ventilerar en text med titeln “Maritime innovations in the export of Swedish forest products from 1960- to today”. Text rekvireras från författaren en vecka i förväg, maila thomas.lennerfors@angstrom.uu.se. K412

Länk till hela kalendariet.

Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala

På denna webbplats presenteras information angående grundutbildning och forskningi ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Institutionen har ca 65 anställda, av vilka ungefär 25 är doktorander.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i historikerprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen deltar också i masterprogrammet för samhällsvetenskap, med inriktning ekonomisk historia, samt magisterprogrammet i social analys av ekonomi och organisation. 

Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Kontakt:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 18
Telefax: 018-471 12 23
Expedition (rum A 456): mottagn. månd.-fred. 10-12
Email info@ekhist.uu.se

Aktuellt

Anslag från Forte

till professor Jan Ottosson och Fil dr Olle Jansson. Forte har beviljat ett tvåårigt anslag (1 928 289 kr) till projektet ”Tjänstemannarörelsen och framväxten av trygghets- och omställningsavtal i den svenska modellen”. Dessutom har Fil dr Olle Jansson erhållit ett anslag från Anér-stiftelsen för excerpering inom ramen för detta projekt.

Vårterminen har börjat

Gå vidare till

Masterprogrammet i Samhällsvetenskap

Magisterprogram i Social analys av ekonomi och organisation

Historikerprogrammet

Uppsala Centre for Business History (UCBH)

STS-centrum

Bibliotekets ämnesguide för ekonomisk historia