Kalendarium HT 2017

Måndag 9 oktober

Högre seminariet kl 13-16: Hanna Söderbaum, slutseminarium. Opponent: Yuliya Yurchuk, Södertörns högskola. K412

Tisdag 17 oktober

STS seminariet kl 13-15: Per Lundin, Chalmers, och Karl Bruno, SLU, ventilerar inledningskapitlet till sin kommande antologi Heteronomins dilemma: Institutionsformeringar och gränsdragningsproblem inom 1900-talets lantbruksvetenskaper.

Måndag 30 oktober

UCBH seminariet kl 13-15: Jan Ottoson presenterar projektet ”Finanskrisers effekter på individnivå – 1920-talskrisens hälsoeffekter”. K412

Tisdag 31 oktober

STS seminariet kl 13-15: Anna Launberg, Mälardalens högskola, presenterar en studie av ett medicinskt forskningscentrums färd från den offentliga sfären till det privata näringslivet, för att sedan återvända till offentligt ägande igen, under rubriken ”Vad innebär nyttiggörande av akademisk forsning för forskningens villkor och faktiska användning?”  Presentationen baseras på den avhandling Anna Launberg disputerade på vid Företagsekonomiska institutionen 2017 med titeln Creating value from science. Interaction between academia, business and healthcare in the Uppsala PET Centre case.

Måndag 6 november

Högre seminariet kl 13-15: Olle Jansson & Tony Kenttä "Taylor på sjukhuset - rationaliseringar inom svensk sjukvård 1943-1955". K412

Onsdag 8 november

Högre seminariet kl 13-16: Hedvig Widmalm, mellanseminarium. Opponent: Klas Nyberg, Stockholms universitet. Faculty Club

Länk till hela kalendariet.

Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala

På denna webbplats presenteras information angående grundutbildning och forskningi ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Institutionen har ca 65 anställda, av vilka ungefär 25 är doktorander.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i historikerprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen deltar också i masterprogrammet för samhällsvetenskap, med inriktning ekonomisk historia, samt magisterprogrammet i social analys av ekonomi och organisation. 

Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Kontakt:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 18
Telefax: 018-471 12 23
Expedition (rum A 456): mottagn. månd.-fred. 10-12
Email info@ekhist.uu.se

Aktuellt

Anslag från Forte

till professor Jan Ottosson och Fil dr Olle Jansson. Forte har beviljat ett tvåårigt anslag (1 928 289 kr) till projektet ”Tjänstemannarörelsen och framväxten av trygghets- och omställningsavtal i den svenska modellen”. Dessutom har Fil dr Olle Jansson erhållit ett anslag från Anér-stiftelsen för excerpering inom ramen för detta projekt.

Har du tagit examen? Läs här om diplomeringsceremonin i oktober.

Höstterminen har börjat

Ansökan till våren 2018

Gå vidare till

Masterprogrammet i Samhällsvetenskap

Magisterprogram i Social analys av ekonomi och organisation

Historikerprogrammet

Uppsala Centre for Business History (UCBH)

STS-centrum

Bibliotekets ämnesguide för ekonomisk historia